Ajankohtaista

28.11.2018

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan

Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on seurata yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (609/1986) toteutumista yliopistossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Yhdenvertaisuustoimikunnassa ovat edustettuina UEF:n työntekijäjärjestöt, työnantaja sekä ylioppilaskunta. Toimikunnan toimintaan ja tehtäviin voi tutustua UEFin sivuilla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä varajäsentä vapautuneen opiskelijaedustuspaikan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2019 loppuun. Hakijan toivotaan olevan käytettävissä luottamustehtävässä myös vuoden 2020.

Yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijavarajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimikuntaan opiskelijoiden ryhmässä.

Hakijalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, halukkuutta tuoda opiskelijanäkökulmaa esiin sekä perehtymistä päätettäviin asioihin. Kiinnostus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin sekä kokemus yhdenvertaisuustyöstä katsotaan hakijalle eduksi.

Perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi perjantaihin 14.12. klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja:

Ylioppilaskunnan asiantuntija, koulutus ja sosiaalipolitiikka (Kuopio) Mikko Aaltonen 044-576 8414 koso@isyy.fi (hakuprosessi)

Yhdenvertaisuustoimikunnan sihteeri Minna Väisänen 040 568 5350 minna.vaisanen@uef.fi (Yhdenvertaisuustoimikunnan toiminta).

ISYYn tietosuojaseloste