Ajankohtaista

11.08.2014

ISYY: Tasa-arvoa Itä-Suomen yliopisto, kiitos!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Kannanotto 11.8.2014
Vapaa julkaistavaksi: heti

ISYY: Tasa-arvoa Itä-Suomen yliopisto, kiitos!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on pöyristynyt siitä, että Itä-Suomen yliopiston vasta nimettyyn neuvottelukuntaan kutsutuista 27 jäsenestä vain yksi on nainen. Itä-Suomen yliopisto on omassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassaan sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopiston kaikilla tasoilla sekä olemaan yhteiskunnallisen tasa-arvon rakentaja. Yliopiston toiminta neuvottelukunnan nimeämisessä osoittaa, ettei se ole sitoutunut omiin arvoihinsa.

Yliopisto ei voi sivuuttaa neuvottelukunnan kokoonpanoa vain vetoamalla suomalaisen elinkeino- ja liike-elämän vinoutuneeseen sukupuolirakenteeseen. Sen sijaan yliopiston tulisi itse olla edelläkävijä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoistumisessa ja purkaa lasikattoja niiden ylläpitämisen sijaan.

– Nykyinen kehityskulku on huolestuttava. Yliopiston on toimittava omien linjaustensa ja arvojensa mukaan tai muuten sen laatimat arvot osoittautuvat pelkäksi sanahelinäksi, toteaa ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen.

Ylioppilaskunta perääkin rehtori Perttu Vartiaiselta vastauksia siihen, miksi sukupuolten välinen tasa-arvonäkökulma on sivuutettu neuvottelukuntaa nimettäessä, miksi yliopisto toimii omia linjauksiaan vastaan ja miksi opiskelijanäkökulma sivuutetaan yliopiston päätöksenteossa.

Itä-Suomen yliopiston uusi neuvottelukunta nimettiin toimikaudeksi 1.8.2014–31.12.2017 heinäkuussa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien välistä kanssakäymistä ja toteuttaa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää.

Lisätietoja:

Paula Martikainen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, p. 044 576 8400, puheenjohtaja@isyy.fi
Janne Mertanen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, p. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 12 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. ISYY toimii Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.