Ajankohtaista

27.11.2014

Kuopion koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan hakukuulutus

Kuopion koulutuspoliittiseen jaostoon haetaan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa vuodelle 2015. Koulutuspolitiikkaa on käsitteenä laaja, johon kuuluu kaikki toiminta, joka pyrkii kehittämään koulutuksen laatua ja sen rakenteita, takaamaan opiskelijan oikeusturvan, poistamaan opiskelun esteitä ja antamaan koulutuksen kehittämiseen opiskelijanäkökulman.

Koulutuspoliittiseen jaostoon kuuluvat kaikkien ainejärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat ja jaoston toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Koulutuspoliittisen jaoston tarkoitus on vaihtaa kuulumisia koulutusalojen koulutukseen liittyvistä asioista, ottaa kantaa ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon liittyen hallituksen sitä pyytäessä, järjestää koulutuspolitiikkaan, opintoihin ja niiden edistämiseen liittyviä tempauksia Kuopion kampuksella sekä muuta koulutuspolitiikkaan ja opiskeluun liittyvää toimintaa paikallisesti. Koulutuspoliittinen jaosto kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa.

Koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtaja osallistuu myös Kuopion kampusvaliokunnan toimintaan.

Jaoston puheenjohtajalla on toimikautensa päätteeksi mahdollisuus hakea järjetötoiminnasta 2:ta opintopistettä

Kysymykset sekä vapaamuotoiset, koulutuspoliittiselle jaostolle osoitetut hakemukset voi lähettää sähköpostitse 10.12. klo 12 mennessä:

Helena Ruhanen
Puheenjohtaja
Kuopion koulutuspoliittinen jaosto
helenaru@student.uef.fi

Mikko Aaltonen
Edunvalvontasihteeri
ISYY
koso@isyy.fi