Ajankohtaista

12.01.2018

Opetusharjoittelun ajoitus on monen muuttujan summa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
Kannanotto 12.1.2018
Julkaisuvapaa: Heti

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry julkaisi 10.1.2018 kannanoton Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä tehdystä esityksestä siirtää opettajaksi opiskelevien orientoiva harjoittelu marraskuulta syyskuulle. SOOL nostaa kannanotossa esille huolensa siitä, että orientoivan harjoittelun siirtäminen opintojen ensimmäisen syksyn alkuun lisää opiskelijoiden stressiä. Vaikka monet opiskelijat vastustivat muutosta aikatauluihin, toisten opiskelijoiden mielestä muutos oli parannus nykytilanteeseen. Esitys valmisteltiin yhdessä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Esitys tulee yliopiston filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi kevään 2018 aikana.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) ymmärtää SOOLin ja ainejärjestöjen huolen opetusharjoittelun siirrossa. Muutos vaikuttaisi suurimmin niihin aloihin, joilla pedagogiset opinnot kuuluvat tutkintoon automaattisesti. Näitä aloja ovat muun muassa luokanopettajat, erityisopettajat sekä osa aineenopettajista.

– Aineenopettajaopiskelijoiden näkökulmasta harjoittelun siirtäminen syksyn alkuun voi olla hyödyllinen harjoittelujen järjestämisen sujuvuuden näkökulmasta. Tilanne on siis monimutkainen ja uskomme ISYYssä, että yliopisto on tehnyt tilanteessa parhaansa saadakseen aikaan kompromissiratkaisun, toteaa ISYYn hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö.

ISYYn näkökulmasta harjoittelun siirtäminen voi aiheuttaa haasteita uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja tuutorointiin. Olennainen osa tuutoroinnista tapahtuu opintojen ensimmäisten viikkojen aikana ja harjoittelut ovat ajallisesti vaativia, jolloin opiskelijat eivät välttämättä ehdi tai jaksa osallistua iltaisin erillisiin tuutoroinnin tapaamisiin. ISYY edellyttää, että yliopisto huomioi asian vertaistuutoroinnin suunnittelussa ja ajoituksessa, mikäli orientoiva harjoittelu siirretään syksyn alkuun. Muutoin on vaarana, että uusien opiskelijoiden kiinnittyminen omiin opintoihin ja tutustuminen omaan ryhmään voivat heikentyä.

Opiskelijaedustajia on ollut mukana prosessin kaikissa vaiheissa ja työryhmissä. ISYYn mielestä opiskelijat ovat Itä-Suomen yliopistossa hyvin edustettuina opetussuunnitelman valmistelussa. Tilannetta kuitenkin vaikeuttaa opiskelijoiden vaihteleva osallistuminen työryhmien työskentelyyn. Osallistumista vaikeuttavana tekijänä ovat monien opettajankoulutusten alojen laajat läsnäolovaatimukset opinnoissa. Tästä johtuen opiskelijat eivät pääse osallistumaan päiväsaikaan tapahtuvien työryhmien kokouksiin ja näin ollen opiskelijanäkökulmaa ei saada tuotua ajoissa yliopiston henkilökunnan tietoisuuteen. Henkilökunnalle työryhmiin osallistuminen on pakollinen osa heidän työtään. Siksi olisi tärkeää, että opiskelijavaikuttamisen esteitä purettaisiin. Kohtuullinen hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen ei saa olla opintojen suorittamisen este.

Lisätietoja:

Juuso Sikiö, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, p. 044 576 8400, puheenjohtaja@isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, p. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 13 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. ISYY toimii Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.