Ajankohtaista

10.10.2017

ISYY:n edustajistovaalien ehdokasmäärä kasvoi ja uusia vaalilistoja muodostettiin

ISYY:n viidensissä edustajistovaaleissa on ehdolla 181 ehdokasta 14 eri vaaliliitosta. Ehdokkaiden ja vaaliliittojen määrä kasvoi hieman vuodesta 2015.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajistovaaleissa on tänä vuonna ehdolla yhteensä 181 ehdokasta 14 eri ehdokaslistalta. Edellisiin, vuonna 2015 järjestettyihin vaaleihin verrattuna ehdokkaiden määrä nousi hieman. Tällöin ehdokkaita oli 173 ja vaalilistoja 13. Lisäksi ehdokasasettelussa muodostui uusia, oppiaine- ja kampusrajat ylittäviä vaalilistoja. Vaalilistoista kahdeksan on sitoutumattomia ja kuudella on sidoksia poliittisiin taustajärjestöihin.

Vaalilistojen yhdistelmä löytyy ISYY:n vaalisivustolta.

– Ainejärjestölistojen määrä kasvoi tänä vuonna suhteessa puoluepoliittisesti sidonnaisiin listoihin, mikä kertonee ainejärjestöjen aktivoitumisesta vaaleissa. Kannustamme kaikkia vaalilistoja tekemään hyvän ja näkyvän kampanjan ylioppilaskunnan jäsenten aktivoimiseksi vaaliuurnille, toteaa Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Sami Gabbouj.

ISYY:n edustajistovaalit järjestetään tänä syksynä kaikilla kampuksilla Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Edustajistovaalien ennakkoäänestys pidetään 30.10–3.11.2017 ja varsinainen äänestyspäivä on 8.11.2017. Edustajistovaaleilla valitaan kaksivuotiskaudeksi 39-jäseninen ylioppilaskunnan edustajisto, ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa ylioppilaskunnan talousarviosta, jäsenmaksusta, toimintasuunnitelmasta ja säännöistä.

– On mielenkiintoista seurata, vaikuttaako opiskelijoiden äänestyskäyttäytymiseen Savonlinnan kampuksen yhdistyminen Joensuun kampukseen, Gabbouj sanoo.

Ehdokasmäärät vaalilistoittain:

DeeKu (sit.): 20
FaBio (sit.): 11
ISYY:n Demariopiskelijat: 18
ISYY:n yhteiskuntatieteilijät (sit.): 4
Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto: 15
Keskeiset: 31
Kuopion Luonnontieteellinen Edustajistolista (sit.): 21
Kylterit Joensuu (sit.): 4
Kylterit Kuopio (sit.): 8
Oikeat: 14
Perussuomalaisten Nuorten lista: 1
Puolueettomat (sit.): 22
Syndikalistit (sit.): 1
Vihreä lista: 11

Edustajistovaalit käydään täysin sähköisesti. Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki Itä-Suomen yliopistoon 23.10.2017 mennessä läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään ennen vaalien ennakkoäänestystä sähköpostiin henkilökohtainen linkki, jonka kautta sähköinen äänestys tapahtuu. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää edustajistovaaleissa vain kerran, eikä vaaleissa voi äänestää valtakirjalla.

Lisätietoja:

Sami Gabbouj, Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 045 355 9399, sami.gabbouj@uef.fi

Jarno Mäki, Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 083 2100, jarno.maki@gmail.com

Anna-Kristiina Mikkonen, Keskusvaalilautakunnan sihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi

Lue lisää:

Edustajistovaalien ehdokaslistojen yhdistelmä (pdf)
Edustajistovaalien tapahtumapäivät
Edustajistovaalien vaalisivusto