Ajankohtaista

02.05.2017

ISYY:n hallituksen ja henkilökunnan selonteko helmi-maaliskuulta

Pääsektori, hallituksen jäsenet Tahvo Kekkonen, Matti Nivala ja Heikki Räihä

Helmi- ja maaliskuu

  6.-10.2.

 • ISYY:n järjestökoulutukset
 • UEF:n johdon päivät (Tahvo)
 • SYL:n avausseminaari (Matti ja Heikki)

13.-17.2.

 • Periferiatapaaminen + VYY:n vuosijuhlat Vaasassa (Matti ja Tahvo)
 • EV-jaoston, ja ISYY:n hallituksen kokoukset

20.-24.2.

 • Tapaaminen Savonialla OKKK-projektiin liittyen. (Matti ja Tahvo)
 • Akateemisen rehtorin tapaaminen
 • Uljaan päätoimittajaksi hakeneiden haastattelut (Tahvo)
 • Hallituksen kokous
 • OPI:n kahvit
 • Savonlinnan kvk:n kokous (Heikki)

27.2-3.3.

 • Kuopion SYKETTÄ-johtoryhmä (Tahvo ja Matti)
 • SuperHELL palaveri (=Palaveri koko henkilöstön ja hallituksen kesken)
 • Opiskelijan Itä-Suomi ry:n kokous (Tahvo)
 • Kuopion kampusvaliokunnan kokous (Tahvo)
 • Vuosijuhlien ja vapun järjestelyä (Heikki ja Tahvo)

6.-10.3.

 • SYL johdon seminaari
 • Palaveri Savonlinnan siirtoon liittyen (Heikki)
 • Ympäristöministerin erityisavustajan tapaaminen (Matti)
 • POKA:n kanssa suunnitelmia kuntavaaleihin ja kuntavaikuttamiseen (Matti)

13.-17.3

 • Tilintarkastus
 • SYKETTÄ yhteinen johtoryhmä (Matti ja Tahvo)
 • Kuntavaalikampanjoinnit yliopiston kampuksilla
 • Palaveri OKKK-projektiin liittyen Ilkka Kakon, Janne Kylämäen, sekä hallituksen jäsenten kesken
 • Hallituksen kokous
 • Opiskelija-asioiden neuvottelukunnan kokous
 • RAIlumnit ry:n vuosikokous (Tahvo)
 • Ympäristöministeriössä vierailu (Matti)
 • Vuosijuhlat
 • Kuntavaaliständäilyn järjestäminen

20.-24.3.

 • Hymy- ja valitusviikko + hallituksen ständipäivät kampuksilla
 • Kuopion ev-jaoston kokous (Tahvo)
 • Kuopion kaupungin kilpailukykyryhmän kokous (Tahvo)
 • POKA:n kanssa kuntavaalipaneelit ja ständäilyjen järjestämistä Joensuussa molempien kampuksilla

Viestintä

Hallituksen jäsen Henri Hakkarainen

Henkilökunnan jäsen Mari-Anne Lindroth

Mari-Anne Lindroth

Päivittäistiedotusta ja viestintää ISYY:n kanavissa, tapahtumatiedotusta, some-tiimin tapaaminen ja someohjeistuksen suunnittelu, viestintäohjeistuksen ja sen liitteiden valmistelua. Uljaan sisältöjen suunnittelua. Verkkosivujen kehittämistä, läpikäyntiä, korjailua sekä täydentämistä. Medialistojen päivittämistä. Tehtävien suunnittelua siviilipalvelusmiehelle. Yleistä viestinnän suunnittelua ja koordinointia.

Henri Hakkarainen

Helmikuu

      1-3

 • SUPERHELL eli ISYY:n hallituksen ja henkilökunnan kuukausittainen palaveri
 • Hallituksen aamukoulu
 • Päivitin ISYY:n yleisesittelyn järjestökoulutukseen
 • Olin mukana ISYY:n järjestökoulutuksessa

6-10

 • Koska tiedotussihteeri vaihtui, viimeinen tapaaminen vanhan tiedotussihteerin kanssa oli tällä viikolla ja katsoimme silloin läpi kaikki mitä keväällä on sektorillemme tulossa.
 • Osallistuin ISYY:n järjestökoulutukseen
 • Autoin Winterfestin järkkäämisessä mm. myymällä haalarimerkkejä ja siivoilemalla
 • SYLin avausseminaari Turussa
 • Uljaan päätoimittajan pestin hakijoiden hakemusten tarkastelua

13-17

 • Hallituksen kokous
 • Sosiaalisen median tiimin ensimmäinen palaveri ja siihen asioiden järjestely ja  ideoiminen. Sen jälkeen kun kyseinen tiimi saatiin pyörimään olen koko ajan pitänyt sitä aktiivisena.
 • (Ympäristösektoriin liittyen) palaveri UEF go fossil free kampanjan edustajien kanssa liittyen ISYY:n sijoituksiin
 • Periferia-tapaaminen Vaasassa

20-28

 • Uuden tiedotussihteerin kanssa ensimmäinen palaveri, viestintäohjeistuksen ja kriisiviestintäohjeistuksen työstämistä sekä nettisivuille pienten uudistusten miettimistä.
 • Akateemisen rehtorin tapaaminen, esillä mm. vaihto-opiskelu, kv-opiskelutarjonta, englanninkieliset kurssit kandivaiheessa, mahdollisuus kesäopintoihin.
 • Uljaan päätoimittajahakijoiden haastattelut ja päätoimittajasta päättäminen
 • Hallituksen kokous

Maaliskuu

1-3

 • SUPERHELL
 • Hallituksen aamukoulu ja kampusvaliokunnan kokous
 • Kummiainejärjestö Retikan kokoukseen osallistuminen

6-10

 • Ajankohtaisista asioista tiedottaminen tiedotuskanavissamme
 • Some-ohjeistuksen suunnittelua yksin viikonlopun aamuyön tunneilla

13-17

 • Some-ohjeistuksen työstäminen tiedotussihteerin kanssa
 • Kummiainejärjestö Hyeenan kokoukseen osallistuminen

20-31

 • Hymy- ja valitusviikkoständäilyä ja siihen liittyvä oheistoimintaa
 • Hallituksen kokous
 • Hallituksen aamuiltakoulu
 • Kummiainejärjestö Kultin kokoukseen osallistuminen
 • Edustajiston kokouksen striimin säätäminen
 • Selontekojen koonti
 • Tiedotussihteerin kanssa palaveri

SOPO, hallituksen jäsenet Heidi Turunen ja Matti Nivala

Helmikuu

1.-3.2.

 • Tapaaminen Katri Hartikaisen kanssa, keskustelimme UEF:n toiveista hyvinvointiviikosta: painotus työergonomiassa ja liikuntaneuvonnassa. Lisäksi keskustelimme SYKKEE:n roolista hyvinvointiviikolla: AMK:n puolelta mahdollisesti hierojia ja fyssareita. Yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen, eli se tulisi laittaa sinne UEF:n henkilöstoasiantuntijain toimikuntaan lausuttavaksi. (Heidi)
 • Ellin tapaaminen: tilapäismajoituksen tarpeesta, Ellin mukaan kaikille tulisi olla katto pään päällä syksyllä 2017. Ellin katse on vuodessa 2018, tilapäismajoitus on heidän mukaansa turvattu. Vuoden 2018 suhteen “odottava tilanne”: tehty kyselyä savonlinnalaisille asuntojen tarpeesta.

6.-10.2.

 • Järjestökoulutukseen osallistuminen molemmilla kampuksilla. (Heidi)
 • SYL:n avausseminaariin osallituminen. Työryhmissä teemoina olivat YTHS ja opiskelijan toimeentulo, kehitysyhteistyön linjat, yhdenvertaisuus,

13.-19.2.

 • Tutustuminen itsenäisesti korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukseen, sillä en päässyt paikan päälle Helsinkiin sen julkaisuseminaariin.
 • Yksinäisten opiskelijoiden kohtaaminen -koulutuksen suunnittelua yhdessä Nyyti ry:n kanssa. Maksutonta koulutusta on suunniteltu viime vuoden lopulta ja nyt keväällä se olisi tarkoitus toteuttaa. (Heidi)
 • Periferiatapaaminen Vaassa. Heidi ja Matti osallistuivat soposektorin työryhmiin liittyen kuntapolitiikkaan, liikuntaan ja YTHS:n. Keskustelua muun muassa tuoreesta korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta.
 • Joensuun kaupungin yhteystyöryhmän kokous: Keskustelua opiskelija-asumisesta. (Matti)

20.-26.2.

 • Kampusvaliokunnan palaveri: vapun suunnittelua
 • Akateemisen rehtorin tapaaminen.
 • Tuutoirointipalaveri. Kuinka UEF aikoo kehittää ja brändätä tuutorointia paremmin opiskelijoita palvelevammaksi. Pohdimme myös ISYY:n roolia tuutoroinnin ja alkuohjauksen suunnittelussa ja tuutorikoulutuksessa. Heidi ja Heikki sopivat jatkavansa ISYY:n edustajina tuutoroinnin kehittämisen työryhmässä ja osallistuvat tuutoreiden koulutukseen.
 • Kielikeskuksen kanssa tapaaminen ja siellä kielikeskuksen ja ISYY:n yhteistyön jatkoa. Suunniteltiin workshopin järjestämistä seuraavalle syksylle, jossa tullaan perehtymään Savonlinnan kampuksen siirtoon sekä opiskelijoilta saatuun palautteeseen.
 • Keskustelua entisen KEHY-toimijan kanssa, siitä mitä ISYY voisi tehdä kuluvana vuonna kehysektorilla: kehy-kerhon henkiin herättäminen?
 • Hallituksen aamukoulu ja kokous.

27.2.-5.3.

 • Hallituksen kokous
 • SuperHell, eli henkilökunnan ja hallituksen yhteinen palaveri.
 • Mukana kuntavaalipaneelin suunnittelussa yhdessä POKA:n kanssa.
 • Kummiainejärjestöjen kokouksia (Varnitsa ja Tombolo)
 • Sopojen ja kopojen kuulumisten vaihtoa:
 • Edunvalvontajaostojen kokoukset
 • Hymy- ja valitusviikon valmistelua.

6.-12.3.

 • Savonlinnacase-palaveri
 • Vasop seminaarissa paneeliin osallistuminen aiheesta opiskelijanterveydenhuolto (Matti)
 • Keskustan asuntotyöryhmän kokous, jonka pohjalta keskusta päätti lähteä lisäämään painetta opiskelija-asuntojen rakentamista varten.
 • Muistion luovuttaminen ympäristöministeriöön, joka käsitteli Joensuun opiskelija-asuntotilannetta nyt ja Savonlinna-casen jälkeen…

13.-19.3.

 • Sopo-sektoritapaaminen Helsingissä. Työryhminä kohtuuhintainen opiskelija-asuminen, tämän hetkinen poliittinen tilannekatsaus, yhdenvertaisuus, perheelliset opiskelijat, toimeentulon ongelmat sekä eriarvoistuminen yhteiskunnassa. Lisäksi kävimme tutustumassa Nuorisoasuntoliiton palveluihin.
 • Tuutoroinnin suunnittelua yhdessä UEF:n kanssa.
 • Hallituksen kokous ja tapaaminen Ilkka Kakon kanssa.
 • Kampusvaliokunnan tapaaminen.
 • Yksinäisten opiskelijoiden koulutukseen liittyvä puuhailu.
 • ISYY:n vuosijuhlat

20.-26.3.

 • Hymy- ja valitusviikon organisointi ja ohjeistus eteenpäin. (Heidi)
 • Koko hallitus on osallistunut ständäilyyn ja tarjottavien hoitamiseen omilla kampuksillaan.
 • Tuutoroinnin suunnittelua (Heidi)
 • Uljas-kyselyn teko
 • Osallistuminen JYY:n vujuille (Olli ja Heidi)

 

Työelämä ja yritysyhteistyö, hallituksen jäsen Sara Peltola

Helmi- ja maaliskuu

8.2. – 22.2.

SYL:n avaussemmaan osallistuminen ja verkostoituminen. Maakunnalliseen työllistämisseminaariin osallistuminen, jossa pidin esillä työllistämiskokeiluja myös yliopisto-opiskelijoilla. Erilaisen tiedotteiden kirjoittaminen Wiikko-Ärsykkeeseen ja Mondaymailiin.

23.2.- 13.3.

Part two -Kick off tilaisuus. 1000 työpaikkaa tapahtumassa vierailu, jossa etsin työnantajia jotka olisivat kiinnostuneet tulemaan REKRY2017 tapahtumaan syksyllä. Kuopiossa uraohjaajan tapaaminen, hän esitteli Urapalveluja ja harjoittelukäytäntöjä. Kuopiossa paikallisen AMK:n henkilöiden tapaaminen liittyen OKKK-kuvioihin. POLKU-yrittäjyysviikon (tapahtuma Joensuussa vk. 39.) kokous, jossa suunniteltiin kyseistä tapahtumaa. Maakuntaliitossa tapaaminen liittyen POLKU-viikkoon. Joensuun uraohjaajan kanssa tapaaminen. TE-palveluiden asiantuntijan kanssa tapaaminen, hän kertoi opiskelijoiden palveluista. OKKK-selvityksen tekemistä. Nettisivuille tulevaan ‘’TYÖELÄMÄ’’ -välilehteen tietojen kokoamista. Hallituksen ja henkilökunnan huppareiden tilaus. Osuuskuntahankkeen hakijan kanssa palaveri siitä, miten ISYY voisi olla mukana.

14.3.-25.3.   

OKKK-selvityspaperin tekoa. Kampusvaliokunnan kokous, jossa käsiteltiin pääosin vappua. TYTti-valiokunnan kokous ja siellä OKKK-selvityksen esittely. POLKU-viikon suunnittelulounas ja Kauppakamarin edustajien tapaaminen. Potenttiaaliselle yhteistyökumppanille yhteistyöluonnoksen tekeminen ja lähettäminen. ISYY-vuosijuhliin ruusukkeiden tekeminen ja juhliminen. Silliksellä edustavana edustaminen. POLKU-viikon kokous. Ständäily Carelian ja Futuran aulassa x3, kahvinkeitto ja muu mukava. Näiden lisäksi erinäisten sähköpostien lähettely ja sometus.

Kokoukset: Kolmen kummiainejärjestön hallituksen kokouksiin osallistuminen. Yksi SUPERsometiimin kokous. Akateemisen rehtorin tapaaminen. Tuutorointiin liittyvä kokous, jossa olin kuunteluoppilaana. Maakunnalliseen työllistämiskokeiluihin liittyvä kokous. Yliopiston tutkimusten kaupallistamiseen liittyvä kokous. Aamukoulua x2, opinkahvit x2, ISYY vuosijuhla-kokous, superhenksu&hallituskokous, Opiskelijan Itä-Suomi ry:n kokous,  OKKK-palaveri x3. Hallituksen kokous x 6.

Liikunta, hallituksen jäsen Matti Nivala

Helmikuu

 • Joensuu unelmat liikkeelle hanke tapaaminen (#Suomi100 teema)
  • Asukasyhdistyksien ja SYKETTÄ yhteistyöstä keskustelua
 • Joensuun kaupungin yhteistyöryhmä: Liikuntatilojen tarpeiden selvittäminen nyt ja Savonlinnan kampuksen siirron jälkeen. Tältä pohjalta kaupunki pystyy suunnittelemaan uusien liikuntatilojen rakentamisen. SYKETTÄ merkitystä korostettiin, koska SYKETTÄ pystyy käyttämään tiloja tehokkaasti.
 • Jukolan viestin pääsihteerin kanssa tapaaminen
  • ISYY:n kautta viestintää, ständäilyä ja lasten maailma
 • Kontiolahti Biathlon viestintävastaava: Viestintää ja lippuja myyntiin toimistolle. Kontiolahti biathlon “kusi diilin”. Sovittuja lippuja ei tullut myyntii ja viestintämateriaalia ei tullut. Tästä käytiin rakentava puhelinkeskustelu tulevaisuutta varten.
 • Jokipojat-palaveri. Mukana olin, vaikka Heli ja Juho vetivät pääasiassa. Keskusteltiin lippujen myynnistä ja viestinnästä kiekkokarnevaaleihin liittyen.
 • Akateeminen rehtori: Liikuntakurssin lobbaamista (tosussa) –> Viety OPI:n käsittelyyn.
 • Sykettä johtoryhmä Joensuussa: Hyvinvointisuunnittelija rekrytointia, liikuntaneuvonta, perseet penkistä ja SYKETTÄ-appi

Maaliskuu

 • Sykettä johtoryhmä Kuopiossa: Ammattiopistokokeilu syksylle, lempeästi liikkeelle käyttöönnotto.
  • Seurauksena hallitus kävi periaatekeskustelua SYKETTÄ-palvelujen laajentamista ammattikoulutasolle. Hallitus totesi, että ei haluta laajentaa SYKETTÄ toiselle asteelle. Voidaan kuitenkin tukea toiselle asteelle oman vastaavanlaisen liikuntapalvelun kehittämisessä niin Joensuussa kuin Kuopiossa. OKM-rahoitusta on helppo saada tällaiseen hankkeeseen.
 • Jokipojat – SaPKo kiekkokarnevaalit (1-2 jatkoajalla SaPKolle!!)
 • OLL-kummin kanssa keskustelua tulevasta OLL kummin vierailusta. Hän vierailee 27.3. ja samalla kertaa POKA:n kanssa.

Vapaa-aika, hallituksen jäsen Matias Saastamoinen

Helmikuu

1-3.2

 • Tapaaminen Savonia ammattikorkeakoulun oppilaskunta SAVOTTA:n hallituksen kanssa tulevaisuuden yhteistyökuvioista.
 • Tapaaminen UEF toimitilapalveluiden edustajien kanssa ajankohtaisten asioiden tiimoilta
 • Aloin kirjoittelemaan SYL:n avausseminaarin työryhmään liittyvää ennakkotehtävää.
 • Tein listausta kulttuuriviikolle kontaktoitavista tahoista

6-10.2

 • Olin järjestämässä Winterfestiä mm. haalarimerkkien myymisen ja siivoamisen muodossa.
 • Osallistuin SYL:n avausseminaariin Turussa. Turun reissu oli kaikella tapaa mielenkiintoinen ja antoisa. SYL:n vapaa-ajan sektorin tapaamisajankohtakin sovittiin toukokuun loppupuolelle.

13-17.2

 • Lähetin ison liudan sähköpostia eri kulttuuritoimijoille pääasiassa Joensuun alueella. Tässä sähköpostiviestissä tiedustelin kyseessä olevien tahojen halukkuutta osallistua ISYY:n kulttuuriviikolle esittelemään toimintaansa sekä tarjoamaan erilaista iltaohjelmaa opiskelijoille.
 • Osallistuin periferia-ylioppilaskuntien tapaamiseen Vaasassa. Keskustelimme muun muassa muiden vapaa-ajan sektorin vastaavien kanssa alkoholittomien tapahtumien järjestämisestä ja siitä, kuinka saada ne houkutteleviksi.

20-24.2

 • Osallistuin hallituksen kokoukseen
 • Lähetin ison liudan sähköpostia eri kulttuuritoimijoille pääasiassa Kuopion ja Savonlinnan alueella. Tässä sähköpostiviestissä tiedustelin kyseessä olevien tahojen halukkuutta osallistua ISYY:n kulttuuriviikolle esittelemään toimintaansa sekä tarjoamaan erilaista iltaohjelmaa opiskelijoille.
 • Sähköpostiviestittelyä kulttuuriviikkoon liittyen jo vastanneiden tahojen kanssa.

27-28.2

 • Sähköpostiviestittelyä kulttuuriviikkoon liittyen jo vastanneiden tahojen kanssa.

Maaliskuu

1-3.3

 • Kulttuuriviikon valmistelua sähköpostiviestittelyn merkeissä.

6-10.3

 • Kulttuuriviikon valmistelua sähköpostiviestittelyn merkeissä.

13-19.3

 • Kulttuuriviikon valmistelua sähköpostiviesttitelyn merkeissä
 • OKKK-projektin palaveriiin osallistuminen
 • ISYY:n vuosijuhlille osallistuminen

20-24.3

 • Hymy- ja valitusviikon ständäilemistä
 • Kulttuuriviikon valmistelua sähköpostiviestittelyn merkeissä
 • Hallituksen kokoukseen osallistuminen
 • Hallituksen iltapäiväkouluun osallistuminen

 

International Affairs, executive board member Lina Munčytė

Secretary for International Affairs Emmi Alho

Secretary for International Affairs Heli Siponen

Lina Munčytė

February

1-10

 • SuperHell meeting
 • Hallitus meeting
 • Representative council meeting
 • Sending reminders to kv-vastaavat in Joensuu about them registering for the subject association training
 • Working on ExchangeAbility Project and it being implemented in Joensuu/Kuopio and ISYY taking part in that as a way to raise awareness about the accessibility on the campus
 • Morning/Afternoon school with hallitus
 • Having 2 KV meetings on GHO about the upcoming training for subject associations (first one for planning and the second one for the finalisation)
 • Meeting Emmi to prepare for language cafe meeting
 • Meeting the staff of the language center about the practicalities regarding the language cafes receiving credit points
 • Järjestökoulutus in Joensuu  and Kuopio (introduction In Joensuu and taking part in the kv training itself on both campuses)
 • KV-meeting about SYL avausemma and the ISYY’s KV sector’s role in there
 • SYL avaussemma in Turku

13-17 (I was sick for a week, but did my best to take part in the meetings and do some work from home)

 • Hallitus meeting on GHO
 • Super SoMe meeting on GHO
 • KV meeting on GHO
 • Visited Lingtwisti meeting (I’m their kummi)
 • GHO meeting with Emmi about language cafe course description for participants

20-24

 • Campus committee meeting
 • Academic rector meeting
 • Morning school and hallitus meeting on GHO

March

24 Feb-7 March

 • Away for Eduk8 Starter (training for non-formal education trainers)

7-10

 • Catching up with the emails and planning my next steps
 • Away for ESN Finland National Platform in Vaasa as the National ExchangeAbility Coordinator

13-17

 • SYL KV Adobe Contact Meeting
 • Morning School and hallitus meeting
 • KV meeting on GHO
 • Planning activities for European Action Week Against Racism
 • Campus Committee meeting
 • Attending ISYY vuosijuhla

20-24

 • Attending and preparing for hymy ja valitus stands every day except for Tuesday and Thursday.
 • Preparing material for  European Action Week Against Racism
 • Hallitus meeting and päiväkoulu
 • Promoting ISYY’s activities for international students
 • Preparing and attending ESN Joensuu’s International Music Evening

Emmi Alho and Heli Siponen

February

1-3  (on behalf of Emmi and Heli)

 • Heli is on a sick leave until Friday (3rd)
 • SuperHell meeting in the morning (Emmi),
 • Office work
 • Representative council meeting (Emmi took the meeting minutes as A-K was ill)
 • Office work, sending reminders to kv-vastaavat in Kuopio about them registering for the subject association training (Emmi),
 • KV meeting on GHO about the upcoming training for subject associations (KV sector)
 • Viestinnän epävirallisen työryhmän palaveri (ISYY communications meeting)

6-8  (on behalf of Emmi and Heli)

 • Creating a plan as to how language cafe credit point granting would work (Emmi and Lina)
 • Meeting the language center representative about language cafes getting credit points (Emmi and Lina)
 • Preparing the slides for the järjestökoulutus (Emmi)
 • KV meeting on GHO about the upcoming training for subject associations (KV sector)
 • Office work
 • Monday Mail preparations (Heli and Emmi)
 • Järjestökoulutus in Joensuu (Heli)
 • Järjestökoulutus in Kuopio (Emmi)
 • henksu (Heli and Emmi)
 • KV meeting about SYL avaussemma  (KV sector)

Emmi Alho

13-17

 • Customer service
 • Henksu
 • Monday Mailin teko
 • ESN KISA kokous (kv-sihteeri on paikalla ja huolehtii talouden seurannasta, tilavarauksista yms.)
 • Supersometeam meeting
 • ISYY kv-sector meeting

20-24

 • Customer service
 • Monday Mail
 • Henksu

Heli Siponen

13-17

 • Office, customer service
 • Monday Mail
 • Super SoMe meeting GHO
 • KV meeting on GHO
 • henksu
 • sports afternoon, group leader -> Koli

20-24

 • Office, customer service
 • Monday Mail
 • henksu

March

Emmi Alho

1-3

 • Superhell
 • Tapaaminen Savotan hallituksen kv-vastaavan kanssa

6-10

 • 9.-10.3. lomalla

13-17

 • SYL ac-meeting
 • Henksu
 • ISYY kv-sector meeting
 • ESN KISA board meeting
 • Customer service
 • Monday Mail

20-24

 • Customer service
 • Henksu
 • Monday Mail

27-29

 • Monday Mail
 • Yliopiston asettama työryhmä lukukausimaksuista ja apurahajärjestelmästä

Heli Siponen

1-3

 • Office, customer service
 • Monday Mail
 • SuperHell

6-10

 • On leave, pidin liukumia

13-17

 • Office, customer service
 • Monday Mail
 • SYL ac-meeting
 • Henksu
 • Kv-team meeting
 • Email to UEF Miia Turtiainen about bank services and emergency housing
 • Asked Jomoni for materials/events for week 12 against racism with poor outcome

20-29

 • Office, customer service
 • Monday Mail
 • Henksu

 

Koulutuspoliittinen sektori

Hallituksen jäsen Olli Auvinen

Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara

Edunvalvontasihteeri Piia Tiainen

Helmikuu

Olli

1-3

 • ISYY:n hallituksen ja henkilökunnan kuukausittainen ajankohtaisten asioiden katsaus palaveri eli SUPERHELL
 • Tapaaminen SAVOTTAn hallituksen ja henkilökunnan edustajien kanssa tulevista yhteistyökuvioista
 • UEF:n toimitilapalveluiden johdon kokous ajankohtaisista asioista
 • Hallituksen aamukoulu
 • Kontaktoin SYL:in KOPO-asiantuntijaa avaus seminaarin tapahtumiin liittyen ja valmistelin RaKe -työryhmään infopaketin ICT-koulutuspolusta
 • Tapasin Serverin puheenjohtajaa ja edellisen vuoden KOPOa ICT-koulutuspolku -asioissa
 • Osallistuin Winterfestin järjestämiseen
 • Olin mukana ISYY:n järjestökoulutuksessa

6-10

 • Osallistuin ISYY:n ainejärjestökoulutukseen
 • Autoin Winterfestin järkkäämisessä
 • Olin SYLin avausseminaarissa Turussa

13-17

 • Hallituksen kokous
 • Valmistelin kielikeskuksen johdon tapaamista
 • EV-jaoston kokous

20-24

 • Opetus- ja ohjausneuvoston kokous; RAKE-asiaa, kv-maisteriohjelma katsaus, opintojen edistymisen ohjaus, ympärivuotinen opiskelu, virtuaalitodellisuus opetustyökaluna
 • Oppimisympäristöt -työryhmä; tilapalveluiden katsaus ajankohtaisiin asioihin, perustutkintokoulutuksen kehittämisen aikataulutus ja eteneminen, oppimisympäristöjen ja viestinnän asiaa, oppimisympäristöseminaarin ohjelmasuunnittelua
 • Akateemisen rehtorin tapaaminen; vaihto-opiskelu, kv-opiskelutarjonta, englanninkieliset kurssit kandivaiheessa
 • BioMed DEMO 2017 itseopiskelutila-työryhmä
 • Kirjaston johdon tapaaminen Joensuussa; remontti ja aineisto
 • Kielikeskuksen yhteistyötapaaminen Joensuussa; tavoitteet, muodot, aikataulut, kielikohtainen keskustelu ja palaute, kesäopinnot, ilmoittautumisjärjestelmä
 • Hallituksen kokous ja aamukoulu
 • Opintopalveluiden johdon kahvit

27-28

 • Hallituksen kokous ja tapaaminen Savonian kanssa OKKK-projektiin liittyen

Pekka

1-3

 • Vapun järjestelyjä ja suunnittelua
 • UEF:n tilapalveluiden tilanteen selvittelyä. Kaikki tilat maksullisiksi? Kokouskäyttö päivälläkin. Miten käy AJ-tilojen?
 • Paljon kaikkea kyselyä opintopisteistä ainejärjestö- ja hallintotyöskentelystä
 • Järjestökoulutuksen sihteeri -osioon pikavalmistautuminen

6-10

 • Tulopalveluiden kanssa tuutoroinnin puintia. Mistä ja miten kv-tuutoreita pitäisi rekrytä
 • järjestökoulutukset Kuopiossa ja Joensuussa
 • Kiusaamistapaus kampuksella. Ainejärjestönpuheenjohtajan ja saman pääaineen opiskelijan pitkään jatkunut ongelma.

13-17

 • Oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Todella paljon kysymyksiä liittyen opintopisteitä ainejärjestö- ja hallintotyöskentelystä ja miten käytännössä niitä saa. Korvaavan tehtävän suunnittelua.
 • Erään lumetin-kurssin arviointiperusteiden kyselyä opiskelijoiden puolesta. Epäselvä kokeilu yhteisopintokokonaisuudesta.
 • Hallinnon opiskelijaedustajien tilanteen tsekkausta
 • Uusien sähköpostilistojen luonti edunvalvontajaostoille.

20-24

 • Kampusvaliokunnan kokous

Piia

1-3

 • Järjestökoulutuksen suunnittelu ja opintopisteiden haku.
 • SYL:n viikoittainen SopoACpalaveri.
 • UEF:n toimitilapalveluiden johdon tapaaminen
 • Hallituksen ja henkilökunnan yhteiskokous eli SUPERHELL

6-10

 • Järjestökoulutuksen suunnittelu ja esitykset Kuopio ja Joensuu.        
 • Opintopiste-haku.

13-17

 • Opintopiste-haut. Ev-jaoston kokous, some-tiimi, henkilökunnan palaveri.
 • Kevään aikataulujen suunnittelua.

20-24

 • YTHS johtokunta, oppimisympäristöjen työryhmän kokous, ohjauspalveluiden tapaaminen, henkilökunnan palaveri, opintopisteet-haku, halloped-haut, SYL:n ev-asiat.

27-28

 • YTHS-terveystyöryhmä, halloped-haut, opintopisteprosessi

Maaliskuu

Olli

1-3

 • SUPERHELL; hallituksen ja henkilökunnan yhteinen kokous ajankohtaisista asioista
 • Hallituksen aamukoulu, kampusvaliokunnan kokous
 • Koposopo-sektorien GHO tapaaminen sektorikohtaisista ajankohtaisista asioista

6-10

 • Säännöllinen SEXIT -tapaaminen
 • Oppimisympäristöjen kehittämisrahahanke -hakemusten arviointia
 • Halloped -toiminnan sumplimista
 • Ympärivuotisen opiskelun keskustelutilaisuuden kehittelyä kaikille kolmelle kampukselle

13-17

 • Ympärivuotisen opiskelun kesktustelutilaisuus ja kyselyn muodostaminen
 • Hallituksen kokous ja aamukoulu
 • OKKK palaveri konsulttien kanssa

20-24

 • Oppimisympäristöjen kehityshankkeiden tarkastelua
 • SYL:n KOPO-sektori tapaaminen Helsingissä
 • Hymy- ja valitusviikkoständäilyä
 • Kirjaston johtoryhmän kokous

27-31

 • OY-kehittämisrahahankkeiden arviointipalaveri

Piia

1-3

 • SuperHell,
 • SYL:n sopoAdobeconnection-palaveri,
 • KVK:n kokous
 • koposopo-GHO

6-10

 • Hiihtolomaviikko.

13-17

 • SYL:n sopotapaaminen, Helsinki,
 • Henkilökunnan palaveri
 • Ympärivuotisen opiskelun iltapäivä
 • SopoAC
 • Opintotukiuudistukseen liittyvän lausunnon  kommentointi SYL:lle

20-24

 • Kokousasioiden valmistelua.

Helmikuun ja maaliskuun OKKK raportointia – Hallituksen jäsen Matti Nivala

Joensuun SYK:n kaava (Innovatiivinen ekosysteemi)
Hallitus uusi Ilkka Kakon sopimuksen Joensuun SYK:n kaavan innovatiivisen ekosysteemin tarveselvitystä varten. Kakko aloitti yhteistyön Hollantilaisen Part-Upin kanssa, jonka tarkoituksena on edistää ruohojuuritason suunnittelua ja muodostaa yhteisöjä tulevaa konkreettista rakennusta varten. Part-Upin kick-off tapahtuma pidettiin 23.2., jonka tarkoitus oli polkaista yhteisön toiminta konkreettisesti käytiin.

Kuopion kaupungin kaava (opiskelija-asuntoja)
Neuvotteluja Kuopion kaupungin kaavoittajan Mari Piipposen kanssa. ISYY on mukana neuvottelemassa kaavasta heti, kun kaupunki pääsee käynnistämään yleiskaavoituksen. Valitusprosessi on viennyt käynnistämistä eteenpäin ja alkuvuoden aikataulu on siirtynyt kesään. ISYY:n hallituksen ryhmä kävi neuvottelemassa Savonia AMK opettajien kanssa. Savonia AMK haluaa opiskelijoilleen rakennusalan projektisuunnittelutöitä. He pystyisivät opiskelijoidensa kautta tekemään mm. arkkitehtuuriratkaisut. Savonia AMK tukee ISYY:tä kaavaneuvotteluissa erityisti maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Joensuun kaupungin kaavat (opiskelija-asuntoja)
Kaupungin kaavoittajan ilmoitti Rantakylässä ja Penttilän sisämaassa olevan kaavaa tarjolla. Savonia AMK kanssa keskusteltua samanlaisesta tuesta kuin he tarjoavat Kuopiossa.

Lisäksi tapaaminen ympäristöministerin erityisavustajan kanssa. Tapaamisen pohjalta erityisavustaja aikoo olla kaupunkeihin yhteydessä ja edistää ISYY:n rakennuttamishaaveita  (opiskelija-asuntoihin liittyen).

Osallistuin Terve kunta rakentuu puulle -seminaariin, jossa tutustuttiin erilaisiin puurakentamisen kohteisiin, ympäristöasioihin, normeihin ja hankintalakiin.