Ajankohtaista

15.12.2021

Itä-Suomen yliopiston opiskelijahyvinvoinnin hankkeelle jatkorahoitus

Itä-Suomen yliopisto on saanut opiskelijoiden hyvinvointia ja sujuvaa opiskelua tukevalle SILLAT-hankkeelle jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SILLAT II -jatkohankkeelle 272 900 euron erityisavustuksen 13. joulukuuta.

SILLAT-hankkeen tavoitteina on tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistää opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoille.

Jatkohanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston opintopalveluiden lisäksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY ja opiskelijoiden Sykettä-liikuntapalvelut.

Erityisavustusten jaossa ministeriö myönsi yhteensä kuuden miljoonan euron verran kaikkiaan 32 hankkeelle, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden opintoja ja hyvinvointia koronapandemian aikana. Lisäksi ministeriö rahoittaa yhtä hyvinvointihankkeiden yhteistyötä koordinoivaa ja hyvien käytäntöjen levittämistä tukevaa korkeakoulujen yhteishanketta.

Lue lisää: 

Uefconnect: SILLAT-hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Isyy.fi: SILLAT-hanke

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi