Ajankohtaista

21.02.2020

YTHS: Korkeakouluopiskelijat yhdenvertaisten palveluiden piiriin 1.1.2021

YTHS:n tuottamat palvelut laajenevat 1.1.2021 koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Laajentumisen myötä YTHS palvelee kaikkiaan 52:lla paikkakunnalla, joista 21 palvelupistettä on YTHS:n omia, nämä ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Lisäksi 31 paikkakunnalla lähivastaanottopalvelut ovat yhteistyökumppaneiden järjestämiä. YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä on 95% kaikista korkeakouluopiskelijoista.

Keskeisimmät palveluverkkoa määrittelevät reunaehdot olivat palveluiden saavutettavuus ja palvelupisteen riittävä asiakaspohja. 

Saavutettavuuden kriteereiksi määriteltiin julkista liikennettä käyttäen 45 min matkustusaika, vähintään 1 x h vuoroväli ja noin 7 e/suuntaansa matkalipun hinta. Suunterveyden palveluihin vastaavat kriteerit ovat 60 min, 1 x 2 h ja 10 e. Mikäli lähimmässä palvelupisteessä tarjotaan suppeita suunterveyden palveluita, voi matkustusaika vaativampiin suunterveyden palveluihin olla enintään 75 min.

YTHS:n omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohjaksi määriteltiin 2000 opiskelijaa. Suunterveyden palvelut tuotetaan itse, mikäli paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa. Kuopiossa ja Joensuussa on jatkossakin siis YTHS:n palvelupiste, josta opiskelija saa myös suunterveyden palvelut.

Lain voimaantulon jälkeen 1.1.2021 YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat kaikki tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnäoleviksi. Korkeakouluopiskelijoita ovat yliopisto-opiskelijat (alempi ja ylempi tutkinto), ammattikorkeakouluopiskelijat (amk ja ylempi amk-tutkinto), poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

YTHS:n palveluiden piirin sen sijaan eivät kuulu:  kansainväliset vaihto-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat.

YTHS perii jatkossa maksun vain peruuttamatta jääneistä ajoista. Tarkoittaen, että erillisiä käyntimaksuja ei enää jatkossa peritä.

YTHS:n tavoitteena on tuottaa opiskelijalähtöisiä palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelumalli pohjautuu kahteen isoon kokonaisuuteen: vastuutiimi tarjoaa palveluita opiskelijalle ja oppilaitokselle lähipalveluna. Tämän lisäksi keskitettyjen palveluiden tarkoituksena on varmistaa tiettyjen palveluiden valtakunnallinen saatavuus, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi.

YTHS:n palveluverkko vuodelle 2021

 

7 faktaa opiskeluterveydenhuollon muutoksesta

Tällä hetkellä 1.1.2021 alkaen
Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoidon palvelut tuottaa YTHS. Ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden palveluista vastaavat kunnat.
Yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakoulujen opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon sisältö määräytyy terveydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan.  
 
YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluu noin 125 000 yliopisto-opiskelijaa.
YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin tulevat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat ja asiakasmäärä on noin 270 000 opiskelijaa.
 
Lähipalveluita 18 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä on 12 kpl.
Lähipalveluita 52 paikkakunnalla. Omia palvelupisteitä 21 paikkakunnalla.
 
YTHS:llä on henkilöstöä noin 550.  
YTHS:llä on henkilöstöä arviolta noin 1000.
 
YTHS:n perii maksun perumatta jääneestä ajasta sekä käyntimaksuja tietyistä palveluista.   YTHS perii maksun vain perumatta jääneistä ajoista.
Terveydenhoitomaksu on pakollinen, ylioppilaskunnat keräävät sen jäsenmaksun yhteydessä.
Terveydenhoitomaksu on pakollinen ja veroluonteinen. Opiskelija maksavat sen Kelalle. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella.  
 
YTHS:n rahoitus perustuu yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen sekä yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen.   YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %) ja valtion rahoitukseen (77 %).


Lue lisää:

YTHS.fi: YTHS 2021
YTHS.fi: Korkeakouluopiskelijat yhdenvertaisten palveluiden piiriin 1.1.2021