Vertaistuki

SILLAT -hankkeen päätavoitteina on erilaisin tukitoimin, toimijoiden yhteistyöllä sekä opiskelijoiden vertaistuella tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä koronapandemian aiheuttamista ongelmista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tuotetaan vuosille 2021-2023 toimenpiteitä, joilla vahvistetaan opiskelijoiden opiskelukykyä sekä henkistä hyvinvointia, tuetaan opintojen etenemistä ja ehkäistään yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoillemme. Lue lisää hankkeen toimenpiteistä alta löytyvistä linkeistä.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Blogi
Isyy.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Podcast