Ajankohtaista

09.11.2022

Hakukuulutus: Opiskelijaedustaja YTHS:n valtuuskuntaan

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö toimii opiskeluterveydenhuollosta säädetyn lain (659/2019) mukaisena opiskeluterveydenhuollon palveluiden tuottajana. Säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan ”huolehtia yliopistoissa ja korkeakouluissa…opiskelevien terveydenhuollosta samoin kuin tukea ja edistää sellaista tieteellistä tutkimustyötä, mikä tavalla tai toisella palvelee tätä tarkoitusta.” 

Säätiöllä on 30-jäseninen valtuuskunta, joka nimittää säätiön asioita hoitavan hallituksen ja jolle säätiön hallitus vastaa toiminnastaan. Säätiön jäsenistä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) nimittää 9 ja näistä 7 ylioppilaskuntien esityksestä. Ylioppilaskuntien edustusvuorot kulkevat SYL:n liittokokouksen vuonna 2018 hyväksymän ohjesäännön mukaan. Vuoden 2023 alusta alkavassa syklissä ISYYllä on oikeus saada valtuuskuntaan varsinainen edustaja ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) edustaja toimii hänelle varaedustajana. 

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa tai milloin valtuuskunnan puheenjohtaja, säätiön hallitus tai jos ⅓ valtuuskunnan jäsenistä sitä vaatii.

  • Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään menneen vuoden tilinpäätös; hallituksen toimintakertomus sekä päätetään näiden aiheuttamista toimenpiteistä. 
  • Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään säätiön tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio; valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja sekä nimitetään mahdolliset säätiön hallituksen jäsenet. 

Valtuuskunta kokoontuu Helsingissä ja jäsenelle korvataan kokouksesta aiheutuneet matkakulut julkisen kulkuneuvon mukaan.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta (2) ehdokasta YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi toimikaudelle 2023–2024. Valtuuskunnan valintaohjesäännön mukaan ISYYn on esitettävä valtuuskuntaan kahta opiskelijajäsentä, joiden on edustettava eri sukupuolia. Päätöksen esitettävistä henkilöistä tekee ISYYn hallitus ja SYL:n hallitus valitsee lopullisen valtuuskunnan edustajan. Hakukelpoinen valtuuskunnan ehdokkaaksi on jokainen ISYYn jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja maksanut jäsenmaksunsa ajallaan. Perehtyneisyys opiskelijaterveydenhuoltoon, YTHS:n strategiaan sekä opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointikysymyksiin katsotaan hakijoille eduksi. 

Valtuuskunnan jäseneltä toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, näkemystä opiskelijaterveydenhuollon kehittämisestä sekä valmiutta osallistua valtuuskunnan kokouksiin.

Perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi keskiviikkoon 23.11. klo 12.00 mennessä. 

Lisätietoja

Valtuuskunnan toiminta: Petra Pieskä, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Sosiaalipoliittinen asiantuntija, 040 585 5392, petra.pieska(at)syl.fi 

Hakeminen: Mikko Aaltonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, 044 576 8414, koso(at)isyy.fi