Ajankohtaista

10.05.2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit kaikkien kansalaisten, eli myös opiskelijoiden, kannalta. Kuntavaalit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kuka edustaa opiskelijoita kunnan päätöksenteossa. Kuntavaalit ovat meitä lähinnä oleva demokratian muoto, sillä kuntavaaleissa valitaan jokapäiväistä arkea lähimpänä olevat päättäjät. Saat konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa, kun käytät omaa äänioikeuttasi ja äänestät ehdokasta, joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuusto on kunnan ylin toimielin, joka käyttää kunnan ylintä poliittista päätösvaltaa. Sekä Kuopion että Joensuun kaupunginvaltuustoihin valitaan kumpaankin 59 valtuutettua. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina, mutta vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin koronavirustilanteen vuoksi ja ne toimitetaan 13.6. 

Kunnilla on jokapäiväisessä elämässämme tärkeä rooli, jota ei voi korostaa tarpeeksi. Kunnissa päätetään monista tärkeistä palveluista ja niiden kehittämisestä, joihin kuuluvat esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ruokailu ja ateriakokonaisuudet, terveydenhuolto, teiden kunnossapito, joukkoliikenteen järjestelyt, kulttuuripalvelut ja harrastuspaikat. Kunnissa päätetään siis jokapäiväisestä arjestamme ja siihen kuuluvista asioista ja palveluista, jotka ovat tärkeitä jokaiselle.

Äänestäminen – milloin, missä, kuka, miten?

Äänestäminen tapahtuu joko vaalipäivänä tai ennakkoon. Voit äänestää vain kerran.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Kuntavaaleissa voi myös äänestää ennakkoon Suomessa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Äänioikeutettu voi siis vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Joensuussa ennakkoäänestyspaikkoja ovat esimerkiksi:
- Joensuun kaupungintalo (Rantakatu 20)
- Pääkirjaston Muikku-sali (Koskikatu 25)
- Koulurakennus (Tikkamäentie 17)

Kuopiossa ennakkoäänestyspaikkoja ovat esimerkiksi: 
- Prisman kauppakeskus (Savilahdentie 10)
- Puijonlaakson kirjasto (Mailatie 2)
- Kaupunginkirjasto (Maaherrankatu 12)
- Kaupungintalo (Tulliportinkatu 31)

Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ne henkilöt, jotka täyttävät viimeistään vaalipäivänä (13.6.2021) 18 vuotta ja jonka kotikunta on Suomessa 23.4.2021. Lisäksi äänioikeutetun tulee olla Suomen, muun EU:n jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen. Äänioikeutettuja ovat myös ne muun valtion kansalaiset, joilla kotikunta on ollut Suomessa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan 23.4.2021 mennessä.

Miten äänestys tapahtuu?
Ota mukaan henkilöllisyystodistus, jolla todistat henkilöllisyytesi vaalivirkailijalle, joka antaa sinulle äänestyslipun. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin. Merkitse kynällä äänestyslippuun sen oman kuntasi ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä kirjoita tai piirrä äänestyslippuun mitään muuta. Taita lippu niin, että numero jää taitoksen sisäpuolelle. Vie lippu vaalivirkailijalle, joka leimaa lipun. Vaalipäivänä lippu tiputetaan vaaliuurnaan. Ennakkoäänestyksessä saat vaalivirkailijalta ruskean vaalikuoren, jonne laitat lipun. Sulje kuori liimaamalla ja anna se vaalivirkailijalle.

Huolehdi turvallisesta äänestystilanteesta omalta osaltasi käyttämällä kasvomaskia ja pitämällä ainakin kahden metrin etäisyyden muihin. Muista käyttää käsihuuhdetta ja noudata vaalivirkailijoiden antamia ohjeita. Kun vaalivirkailija tarkistaa henkilöllisyytesi, ojenna henkilöllisyystodistus vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan ja poista kasvomaski kasvoiltasi korvalenkeistä kiinni pitäen. Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.

Lue lisää:

Vaalit.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kuntavaalit 
Joensuu.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kuntavaalit 2021
Kuopio.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kuntavaalit

Opiskelijoiden kuntavaalitavoitteet 2021 Joensuussa

Yhdessä…

...ilmastoystävällisempi Joensuu.
Opiskelijat haluavat elää ilmastoystävällisempää arkea. Esimerkiksi paremmat kierrätysmahdollisuudet ja ilmastoystävällisen liikenteen kehittäminen mahdollistavat tämän ja tukevat lisäksi kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista.

...terveempiä opiskelijoita.
Terveydenhuollon tilojen tulee olla esteettömiä ja tietojen tulee olla helposti saatavilla myös englanniksi. Opiskelijoiden terveyttä tulee edistää helpottamalla pääsyä mielenterveyspalveluiden pariin sekä tarjoamalla maksuton ehkäisy alle 29-vuotiaille.

...parempaa työllistymistä.
Opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja harjoittelumahdollisuuksia Joensuussa tulee kehittää. Esimerkiksi taloudelliset kannusteet yrityksille harjoittelijoiden ottamiseen edistäisivät opiskelijoiden yhteyksiä paikallisiin työnantajiin. Myös ratahankkeita tulee edistää. 

Nämä tavoitteet ovat laatineet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA sekä Riverian oppilaskunta PYRO.

Opiskelijoiden kuntavaalitavoitteet 2021 Kuopiossa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA selvittivät yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn kanssa kuopiolaisten korkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä Kuopion kaupungista ja sen suurimmista kehityskohteista. Yhteensä korkeakouluopiskelijoita Kuopiossa on noin 13 000.

97 % ISYYn ja SAVOTTAn tekemään kyselyyn vastanneista opiskelijoista viihtyy Kuopiossa ja 66 % haluaisi jäädä Kuopioon valmistumisensa jälkeen. Kokosimme yhteen kyselyssä eniten esille nousseita epäkohtia, joihin osaan on myös helppoja käytännön ratkaisuja.

1.Paikallisliikenne
Paikallisliikenteen reitit eivät nykyisellään täysin palvele kaikkia asuinalueita. Esimerkiksi rautatieasemalle ja matkakeskukselle ei pääse suoraan kaikkialta kaupungista, eikä Puijonlaaksosta ole suoraa yhteyttä Savilahden kampusalueelle.Yksittäislippujen hinnat ovat kalliita muihin samankokoisiin opiskelijakaupunkeihin verrattuna. Etenkin ruuhka-aikojen ulkopuolella lippujen hintoja tulisi alentaa ja yksittäislipun hinta mobiilisovelluksesta tulisi olla halvempi kuin fyysisen lipun.

2. Itärata
Suurin osa Kuopion opiskelijoista on kotoisin Pohjois-Savon ulkopuolelta. Hyvät liikenneyhteydet opiskelupaikkakunnan ja kotipaikan välillä ovat siis välttämättömiä opiskelijoille. Opiskelijat pitävät myös tärkeänä nopeita junayhteyksiä pääkaupunkiseudulle.

3. Kierrätysmahdollisuudet
95 % opiskelijoista pitää ympäristöystävällistä Kuopiota tärkeänä ja aihe herättää paljon huolta vastaajien keskuudessa. Erityisesti Kuopion keskusta-alueelle toivotaan laajempia
kierrätysmahdollisuuksia. Myös julkisille paikoille ja esimerkiksi ulkoilureittien varrelle tulee hankkia lisää roska-astioita. Nuorten ja opiskelijoiden ääntä on kuunneltava ympäristöä
koskevissa asioissa.

4. Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen kehittäminen
Pandemia-aika on osoittanut, että on erityisen tärkeä tukea ja kehittää ihmisten harrastusmahdollisuuksia. Kuopiossa on heikosti tarjolla nuorille houkuttelevia kulttuurimahdollisuuksia. Myöskään konserttipaikkoja ei juurikaan ole. Kuopion ulkoliikuntapaikkojen (esim. lenkkipolut, ulkokuntosalit, frisbeegolf -radat) sekä kulttuuripalvelujen kehittäminen ja ylläpito on ensiarvoisen tärkeää, sillä nämä palvelut edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

5. Kansainvälisyys
58 % opiskelijoista pitää Kuopion kansainvälisyyttä tärkeänä, mutta sen ei koeta näkyvän Kuopion kaupunkikuvassa. Koska Kuopio houkuttelee jatkuvasti lisää kansainvälisiä
asukkaita niin opiskelemaan kuin töihinkin, pitää kaupungin toteuttaa antirasistista toimintaa myös asenteisiin vaikuttavalla työllä. Kuopion kaupungin pitää jatkossakin huolehtia omien
palveluidensa saavutettavuudesta myös muilla kuin suomen kielellä. Kuopion kaupunki voisi myös tarjota tukipalveluja kolmannen sektorin toimijoille, jotta yhteisöön kiinnittyminen
helpottuisi.

Opiskelijoiden kuntavaalipaneelit

Seuraa opiskelijoiden kuntavaalipaneeleita, niin voit noutaa haalarimerkin ISYYn toimistoilta. Varaa aika toimistolle ja hae merkki 17.6.2021 mennessä.

Toimistojen yhteystiedot, avautuu uuteen välilehteen: ISYYn toimistojen yhteystiedot

Joensuu

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY järjestää yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn ja Riverian opiskelijakunta PYROn kanssa opiskelijoiden kuntavaalipaneelin Joensuussa tiistaina 18.5. klo 14

Kuntavaalipaneeli järjestetään Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen kirjastossa (Tikkarinne 9) ja se striimataan Joensuun kaupungin Youtube-kanavalle.

Joensuun kaupungin Youtube-kanava, avautuu uuteen välilehteen: Joensuun kaupunki Youtube-kanava

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Opiskelijoiden vaalipaneeli järjestetään Joensuussa 18.5.

Lisätiedot: 

Mirka Laine, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA, puheenjohtaja@pokapoka.fi

Kuopio

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY järjestää yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn kanssa opiskelijoiden kuntavaalipaneelin Kuopiossa keskiviikkona 19.5. klo 14. 

Kuntavaalipaneeli järjestetään etäyhteyksillä ja se striimataan ISYYn Youtube-kanavalle.

Kuntavaalipaneelin lähetys, avautuu uuteen välilehteen: Kuopion kuntavaalipaneeli (Savotta, Samok ja ISYY) 

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Opiskelijoiden vaalipaneeli järjestetään Kuopiossa 19.5.

Päivitetty 12.5.2021.