Ajankohtaista

24.03.2021

UEF tiedottaa: Sillat -hanke opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Julkaistu Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla 17.3.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle erityisavustuksen vuosille 2021-2022 Koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi.

Kaksivuotinen Sillat -hanke sisältää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan opiskelijoiden kiinnittymistä ja osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Hankkeessa toteutetaan opiskelijoiden neuvontapalveluiden/psykososiaalisen tuen digitalisointi ja lisäksi tuetaan oppiaine- ja vertaistuutorointia edistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä, tuetaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja osallisuutta sekä edistetään hyvinvointia vertaistoiminnalla sekä yhteisöllisin tukitoimin ja aktiviteetein.

Hankkeessa on useita toimijoita ja pienempiä osahankkeita.

1. Ylioppilaskunta ISYY / Matalan kynnyksen tukitoimia ja neuvontaa opiskelijoille opiskelun arjessa, työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa sekä opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen liittyen. Yhteyshenkilö: Pääsihteeri Sanna Heinonen (s-posti: paasihteeri@isyy.fi).

2. Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Joensuu / Aktiivinen arki pienryhmä yksinäisyydestä kärsiville sekä arjen hallinnassa haasteita kohtaaville opiskelijoille. Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Heli Aalto (s-posti: liikuntasuunnittelija@isyy.fi).

3.Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Kuopio / Lempeästi liikkeelle ryhmä tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämispalveluja opiskelijoille tavoitteena vähentää yksinäisyyden tunnetta ja saada vertaistukea pienryhmässä, yhteisöllisyyden lisäämistä matalan kynnyksen palvelujen avulla sekä motivoida opiskelijat huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Sirpa Risto (s-posti: liikuntasuunnittelija.kuopio@isyy.fi).

4. Opintopalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut / Kansainväliset opiskelijat poikkeustilanteessa, tukitoimia. Yhteyshenkilö: kv.asiain koordinaattori Anna Jetsu (s-posti: anna.jetsu@uef.fi).

5. Opintopalvelut, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut / Matalan kynnyksen digitaalisen kontaktipisteen toteutus opiskelijoille (TUUDO-mobiilisovellus) sekä koulutusta ja tukea opiskelu- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseksi, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja ja tukitoimia opiskelijoille sekä vertaistuutoroinnin vahvistaminen ja tuutorikoulutuksiin liittyvät tukitoimet. Yhteyshenkilö: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (s-posti: tuija.pasanen@uef.fi).

6. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto (Skope) / Parempaan yhteistyöhön vertaistuutoreiden ja opettajatuutoreiden keskinäisessä toiminnassa (Pilotti: Uefin opettajakoulutuksen tuutorointiohjelman kehittäminen). Yhteyshenkilö: Yliopisto-opettaja Ville Tahvanainen (s-posti: ville.tahvanainen@uef.fi).

Lisäksi hankkeen rinnalla ja sitä tukevia toimia:

7. Kasvatustieteen ja psykologian osasto (Kapsy), ohjauksen koulutus / Alkuohjauskysely 2021 uusille opiskelijoille ja 2. vuosikurssien opiskelijoille syksyllä 2021. Yhteyshenkilö: projektitutkija Toni Kosonen (s-posti: toni.kosonen@uef.fi).

8. Kielikeskuksen tukikurssit opiskelijoille (kirjoittamisen tukiryhmät: Yleinen Rästit -kurssi, Kandi ja Gradu sekä suullinen vuorovaikutus). Yhteyshenkilö: kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki (s-posti: lauri.tolkki@uef.fi).

9. Vertaistuutorointia tukevat liikunnalliset aktiviteetit (korona-tilanteesta riippuen syksyllä 2021). Yhteyshenkilö: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, opintopalvelut (s-posti: tuija.pasanen@uef.fi).

Hankkeen edistymisestä tiedotetaan yliopiston ja ISYYn kanavissa sekä myös osatoteuttajien toimesta ja niiden omissa kanavissa hankkeen aikana.

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, p. 044 7162 145, tuija.pasanen@uef.fi