Tietosuoja

Hallinto ja päätöksenteko

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavassa tehtävässä:

 • Hallintoasioiden vireille saattaminen, valmistelu, ratkaiseminen, päätöksenteko ja tiedoksiantaminen
 • Hallinnon opiskelijaedustajien valinta yliopiston toimielimiin.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat: 

 • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen:
  • EU tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
  • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019
  • Yliopistolaki 558/2009 §46

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi.

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnilla tarkoitetaan erityisesti työsuoritukseen, taloudellisen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia. Profilointi on automaattista tai osittain automaattista, kohdistuu henkilötietoihin ja arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Automaattisia päätöksiä tai profilointia ei tehdä.