Tietosuoja

Jäsentietojen käsittely

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Henkilön täydellinen nimi
 • Opiskelijanumero
 • Syntymäaika
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Kotipaikkakunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus

Mitä opintotietoja käsittelemme?

 • Itä-Suomen yliopiston kirjoilletulo- ja opintojen aloitusvuosi
 • Läsnäolotiedot
 • Opinto-oikeudet
 • Opintojen tarkoitus
 • Tutkinnot
 • Koulutusohjelma
 • Jäsenmaksutiedot

Tietoja käsitellään Opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä Oodin kautta. Tietoja käsitellään vain jäsenyyden ajan.

Mistä käsiteltävät henkilötiedot saadaan?

ISYYllä on oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja yliopiston WebOodi-järjestelmässä. Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan.

Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita (esim. jatko-opiskelijat, vaihto-opiskelijat).