Tietosuoja

Jäsentietojen käsittely

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

  • Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • Pyytää tietojen oikaisemista
  • Vaatia tietojen poistamista
  • Vaatia käsittelyn rajoittamista
  • Vastustaa käsittelyä
  • Pyytää henkilötietojen siirtämistä.

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ylioppilaskunnan tietosuojavastaavaan, tietosuojavastaava@isyy.fi tai lähettämällä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ISYYlle. Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät ISYYn kotisivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava.

Lue lisää:

Isyy.fi: Tietosuojaa koskevia lomakkeita