Tietosuoja

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

  • Ylioppilaskunnasta, sen toiminnoista ja palveluista tiedottaminen ylioppilaskunnan jäsenistölle, sidosryhmille, medialle ja muille asiasta kiinnostuneille
  • Muista opiskelijoiden elämään ja arkeen keskeisesti liittyvistä toimijoista, palveluista ja asioista tiedottaminen ylioppilaskunnan jäsenistölle, sidosryhmille, medialle ja muille asiasta kiinnostuneille
  • Yhteystietojen ylläpitäminen
  • Ylioppilaskunnan toiminnan (esim. edunvalvonta, jäsenpalvelut, tapahtumat, viestintä) suunnittelu ja kehittäminen

Verkkosivut: (kyselyt, palautelomakkeet, ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan sivuston tekniseen ylläpitoon, verkkosivuilla tapahtuvaan viestintään, markkinointiin sekä sivuston käytön analysointiin ja sen kehittämiseen.

Uutiskirje (kyselyt, palautelomakkeet, ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan uutiskirjejärjestelmän tekniseen ylläpitoon, uutiskirjeen lähettämiseen tilaajille, uutiskirjeissä viestintään ja markkinointiin sekä uutiskirjeiden käytön analysointiin ja niiden kehittämiseen.

Sähköpostilistat (liittymis- ja poistumispyyntölomakkeet, kyselyt, palautelomakkeet, ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan listojen tekniseen ylläpitoon, viestintään, markkinointiin sekä yhteystietojen ylläpitämiseen.

Sähköpostitilit

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan viestintään ja asiakaspalveluun.

Sosiaalisen median kanavat (kyselyt, palautelomakkeet, ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan viestintään, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan viestintään, markkinointiin, yhteystietojen ylläpitämiseen, toiminnan kehittämiseen ja koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Sidosryhmäyhteistyö (yhteystietorekisterit, ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan viestintään, markkinointiin, yhteystietojen ylläpitämiseen, toiminnan kehittämiseen ja koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Tapahtumiin ilmoittautuminen (ilmoittautumislomakkeet)

Henkilötietoja käsitellään, koska niitä tarvitaan koulutusten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat: 

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä
  • rekisteröidyn suostumus
  • yleinen etu

Silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu ylioppilaskunnan lakisääteiseen tehtävään, pääsääntöiset säädökset ovat:

  • Yliopistolaki
  • Tietosuojalaki
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi.

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profiloinnilla tarkoitetaan erityisesti työsuoritukseen, taloudellisen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien piirteiden analysointia tai ennakointia. Profilointi on automaattista tai osittain automaattista, kohdistuu henkilötietoihin ja arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. Emme tee automatisoituja päätöksiä tai profilointia.