Tietosuoja

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

  • Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot pyytää tietojesi oikaisemista
  • Vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • Pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • Peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ylioppilaskunnan tietosuojavastaavaan, tietosuojavastaava@isyy.fi tai lähettämällä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön ISYYlle. Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät ISYYn kotisivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava. 

Lue lisää:

Isyy.fi: Tietosuojaa koskevia lomakkeita