Tietosuoja

Vaalit

Edustajistovaaleja varten kerätään seuraavat tiedot:

Ehdokkaista kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Pääaine tai koulutusohjelma
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suostumus

Vaaliasiamiehistä (ehdokaslistojen vastuuhenkilö) kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Listan mahdolliset taustayhteisöt

Äänioikeutetuista kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • uef tunnus
 • Läsnäolotieto (kyllä)

Vaalien jälkeen Tuudo palauttaa ylioppilaskuntaan tiedon onko äänioikeutta käytetty äänestysprosentin laskemiseksi.

Tietoja säilytetään seuraavasti:

Ehdokkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin kyseinen henkilö on edustajiston jäsen tai varajäsen

 • Vaaliasiamiehien tietoja säilytetään vaalien ajan
 • Ehdokassuostumus 2 vuotta, jonka jälkeen arkistoidaan
 • Ehdokaslistaesitys 2 vuotta, jonka jälkeen arkistoidaan
 • Vaaliliittoilmoitus 2 vuotta, jonka jälkeen arkistoidaan
 • Vaalilistat (ehdokaslista) 2 vuotta, jonka jälkeen arkistoidaan
 • Listat äänioikeutetuista 1 kuukausi vaalien jälkeen, tiedot poistetaan

Mistä käsiteltävät henkilötiedot saadaan?

Käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan ehdokkaiden ja vaaliasiamiesten osalta rekisteröidyltä itseltään. Äänioikeutettujen henkilötiedot saadaan yliopistolta.

Henkilötietojen antamisen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä. Jos rekisteröity ei toimita tarvittavia tietoja, hän ei voi toimia ehdokkaana tai vaaliasiamiehenä edustajistovaaleissa.