Tietosuoja

Vaalit

Edustajistovaaleja varten kerätään seuraavat tiedot:

Ehdokkaista:

 • Nimi
 • Opiskelijanumero
 • Pääaine tai koulutusohjelma
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kuva (vapaaehtoinen)

Vaaliasiamiehistä (ehdokaslistojen vastuuhenkilö):

 • Nimi
 • Opiskelijanumero
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite

Äänioikeutetuista:

 • Opiskelijanumero
 • Läsnäolotieto (kyllä/ei)

Tietoja säilytetään seuraavasti:

 • Ehdokkaiden tietoja säilytetään vaalien ajan
 • Vaaliasiamiehien tietoja säilytetään vaalien ajan
 • Äänioikeutettujen listoja säilytetään vaalien ajan

Mistä käsiteltävät henkilötiedot saadaan?

Käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan ehdokkaiden ja vaaliasiamiesten osalta rekisteröidyltä itseltään. Äänioikeutettujen henkilötiedot saadaan Pepistä.

Henkilötietojen antamisen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä. Jos rekisteröity ei toimita tarvittavia tietoja, hän ei voi toimia ehdokkaana tai vaaliasiamiehenä edustajistovaaleissa.