Tietosuoja

Vaalit

Säännönmukaiset siirrot

Edustajiston varsinaisten ja varajäsenten sähköpostiosoitteet siirretään ISYYn edustajiston sähköpostilistalle. Edustajiston varsinaisten ja varajäsenten yhteystiedot julkaistaan ISYYn verkkosivuilla ehdokkaan antaman suostumuksen perusteella.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. ISYYn verkkosivuja voidaan katsoa myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta.