Tietosuoja

Henkilöstöasiat

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden sekä luottamustehtävien hoidon yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot ISYYhyn palvelussuhteessa olevista henkilöistä (palkansaajat, palkkionsaajat ja luottamushenkilöt):

 • Henkilön perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
 • Kehityskeskustelujen tiedot
 • Maksatukseen liittyvät tiedot (mm. tilinumero, palkkaustekijät, ammattiliiton jäsenyys)
 • Palkkojen ja palkkioiden maksatustiedot
 • Palvelussuhteen tiedot
 • Työajan seurantatiedot

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Tietoja säilytetään seuraavasti:

 • Säilytetään pysyvästi: Työsopimukset
 • Voimassaoloaika:
  • AY-jäsenmaksujen valtakirjat, voimassaoloaika
 • 50 vuotta:
  • Palkan, palkkioiden ja palkanlisien maksuun liittyvät asiakaskirjat
 • 10 vuotta:
  • AY -jäsenmaksujen tilitykset
  • Kehityskeskustelujen muistiot
  • Työtodistukset liitteineen
 • 5 vuotta:
  • Työajanseurantaraportit
 • 2 vuotta:
  • Lääkärinlausunnot (A-todistukset)
  • Poissaoloilmoitukset
  • Vuosiloma-, säästövapaa- ja lomarahavapaailmoitukset

Mistä käsiteltävät henkilötiedot saadaan?

Rekisteröity toimittaa käsittelyssä tarvittavat tiedot itse palvelussuhteen tai luottamustoimen alussa. Rekisteröity vastaa siitä, että henkilötiedot ovat ajan tasaiset.

Jos rekisteröity antaa henkilötietonsa käsittelyä varten, niin henkilötietojen antamisen peruste on:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus: työsopimus tai luottamustoimi

Henkilötietojen toimittaminen on palkan- ja palkkionmaksun edellytys.