Tietosuoja

Henkilöstöasiat

Mitä tietojärjestelmiä käytämme tietojesi käsittelyyn?

Visma Nova

Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä seuraavissa selainpohjaisissa järjestelmissä: Visma Nova

Miten suojaamme henkilötietosi?

Pääsy henkilötietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Käyttöoikeudet on rajoitetulla joukolla ylioppilaskunnan palkattuja toimihenkilöitä ja saatavat tiedot on rajattu toimenkuvaan perustuen.