Tietosuoja

Henkilöstöasiat

Säännönmukaiset siirrot

Henkilötietoja siirretään seuraavasti: verohallinnon tulorekisteriin, ilmoitukset eläkevakuutusyhtiöille, ayjäsenmaksujen ilmoitus ammattiyhdistyksille, palkanmaksutiedot pankeille ja kirjanpitoon sekä tietojen siirto henkilöiden etuuksien hoitamiseksi työterveyshuoltoon, TE-toimistoon ja Kelaan.

Hakiessasi ISYYn hallitukseen hyväksyt, että hakemuksesi julkaistaan ISYYn verkkosivuilla.
ISYYn työsuhteisiin ja keskeisiin luottamustoimiin valitut julkaistaan ISYYn verkkosivuilla.

Visma toimii henkilötietojen käsittelijänä käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän ylläpitosopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelystä on tehty tietosuojasopimus ja rekisterinpitäjä on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyn.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. ISYYn verkkosivuja voidaan katsoa myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta.